Đăng ký

Giải bài 11 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 

Giải bài 11 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Cách 1: 

- Biểu diễn các số nguyên cần so sánh trên trục số.

- Giá trị các số nguyên tăng dần từ trái qua phải.

Cách 2:

Căn cứ vào các nhận xét sau:

- Số nguyên dương lớn hơn 0.

- Số nguyên âm nhỏ hơn 0.

- Số nguyên dương lớn hơn số nguyên âm.

- Trong hai số nguyên dương, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số ấy lớn hơn.

- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số ấy lớn hơn.

Giải:

3 < 5;           -3 > -5;

4 > -6;          10 > -10.