Đăng ký

Giải bài 12 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

 2, -17, 5, 1, -2, 0

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

 -101, 15, 0, 7, -8, 2001
Hướng dẫn giải

Giải:

a) -17 < -2 < 0 < 1 < 2 < 5.

b) 2001 > 15 > 7 > 0 > -8 > -101.