Đăng ký

Giải bài 13 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Giải bài 13 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Vẽ trục số và thể hiện khoảng cho trước trên trục số;

Tìm trên trục số các số nguyên thuộc khoảng đã cho.

Giải:

a) Vẽ trục số và biểu diễn các điểm -5 và 0 trên trục số.

Các điểm nguyên x thỏa mãn -5 < x < 5 sẽ nằm bên phải điểm -5 và bên trái điểm 0.

Vậy \(x \in\) {-4; -3; -2; -1}.

b) Vẽ trục số và biểu diễn các điểm -3 và 3 trên trục số:

Các điểm nguyên x thỏa mãn -3 < x < 3 sẽ nằm bên phải điểm -3 và bên trái điểm 3.

Vậy \(x \in\) {-2; -2; 0; 1; 2}.

shoppe