Đăng ký

Bài 39 trang 20 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6, em sẽ tìm được tính chất đặc biệt ấy.

Hướng dẫn giải

142 857 . 2 = 285714; 

142 857 . 3 = 428571;   

142 857 . 4 = 571428;  

142 857 . 5 = 714285;  

142 857 . 6 = 857142.

Các tích này đều được viết bởi các chữ số 1,  2, 4,  5, 7, 8. Nếu sắp xếp lại các kết quả theo thứ tự sau đây:142 857; 428571; 285714; 857142; 571428; 714285 thì được một dãy mà mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số đứng cuối.

shoppe