Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 47 SGK Toán 5

a 56dm^2={{56} over {100}}m^2= 0,56m^2; b 17 dm^2;23cm^2=17{{23} over {100}}dm^2= 17,23 dm^2; c 23 cm^2 ={{23} over {100}}dm^2= 0,23dm^2; d 2 cm^2 ;5mm^2 =2{5 over {100}}c{m^2}= 2,05 cm^2.

Bài 2 trang 47 (Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân) SGK Toán 5

a 1654m2= dfrac {1654}{10000} ha= 0,1654 ha b 5000m2 = dfrac {5000}{10000} ha =  0,5 ha c 1ha = dfrac {1}{100} km2 = 0,01 km2 d 15ha = dfrac {15}{100} km2 =0,15 km2

Bài 3 trang 47(Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân) SGK Toán 5

a 5,34 km2 = 5 dfrac {34}{100} km2 = 5 km2  34 ha = 534 ha b 16,5m2 =16  dfrac {5}{10} m2 = 16  dfrac {50}{100} m2 = 16 m2 50dm2 c 6,5 km2 = 6  dfrac {5}{10} km2 = 6  dfrac {50}{100} km2   = 6 km2  50 ha= 650 ha d  7,6256 ha =  7  dfrac {6256}{10000} ha= 7

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!