Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 83 SGK Toán 5

Lần lượt ấn các nút sau: 3 1 1 : 6 1 2 =              được 0,5081 = 50,81% 2 9 4 : 5 7 8 =              được 0,5086 = 50,86% 3 5 6 : 7 1 4 =              được 0,4985% = 49,85% 4 0 0 : 8 0 7 =               được 0,4956 = 49,56% Tỉ số phần trăm học sinh nữ 50,81% 50,86% 49,85% 49,56% Tỉ số phần trăm h

Bài 2 trang 84 SGK Toán 5

Tính 69% của 100kg ta lần lượt ấn các phím:  1 0 0 x 6 9 % = . Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 6 9. Ta ghi kết quả vào bảng.  Làm tương tự với các câu khác. LỜI GIẢI CHI TIẾT Sử dụng máy tính bỏ túi ta thu được kết quả như sau:  Thóc kg Gạokg 100 69 150 103,5 125 86,25 110 75,9 88 60,72 Thóc

Bài 3 trang 84 SGK Toán 5

Số tiền lãi bằng 0,6% số tiền vốn. Để tính số tiền vốn ta lấy số tiền lãi chia cho 0,6%. LỜI GIẢI CHI TIẾT Lần lượt ấn các nút: a     3 0  0 0 0 : 0 . 6 % =   được 5 000 000 đồng b    6 0 0 0 0 : 0 . 6 % =     được 10 000 000 đồng c     9 0 0 0 0 : 0 . 6 % =     được 15 000 000 đồng Nói thêm: Từ a s

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!