Đăng ký

Bài 3 trang 84 SGK Toán 5

Đề bài

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 đồng;

b) 60 000 đồng;

c) 90 000 đồng.

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Hướng dẫn giải

Số tiền lãi bằng 0,6% số tiền vốn. Để tính số tiền vốn ta lấy số tiền lãi chia cho 0,6%.

Lời giải chi tiết

Lần lượt ấn các nút:

a)     3 0  0 0 0 : 0 . 6 % =   được 5 000 000 đồng

b)    6 0 0 0 0 : 0 . 6 % =     được 10 000 000 đồng

c)     9 0 0 0 0 : 0 . 6 % =     được 15 000 000 đồng

Nói thêm: Từ a sang b (và c ) số tiền lãi tăng 2 (3) lần, vậy số tiền gửi cũng tăng 2 (3) lần.

shoppe