Luyện tập trang 79 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 79 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 79 SGK Toán 5

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B ta làm như sau: Tìm thương của A và B. Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. LỜI GIẢI CHI TIẾT a  Tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42 là              37 : 42 = 0,8809 = 88,09% b Anh Ba đã làm được số phần trăm số sản ph

Bài 2 trang 79 SGK Toán 5

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100. LỜI GIẢI CHI TIẾT a  30% của 97 là:          97  : 100 x 30 = 29,1 b  Số tiền lãi là:             6 000 000  : 100 x 15 = 900 000 đồng                                      Đáp số:  a 29,1          

Bài 3 trang 79 (Luyện tập) SGK Toán 5

Muốn tìm một số biết A% của nó là B, ta có thể lấy B chia cho A rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân với 100 rồi chia cho A. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Số đó là: 72 : 30 times 100=240. b Số gạo của cửa hàng đó có trước khi bán là:        420:10,5 times 100  = 4000kg          4000kg =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 79 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!