Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 45 SGK Toán 5

 4 tấn 562kg = 4 frac {562}{1000} tấn = 4,562 tấn. Các câu khác làm tương tự. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 4 tấn 562kg = 4 dfrac {562}{1000} tấn = 4,562 tấn; b 3 tấn 14kg = 3 dfrac {14}{1000} tấn = 3,014 tấn; c  12 tấn 6kg = 12 dfrac {6}{1000} tấn =12,006 tấn; d  500kg = dfrac {500}{1000} tấn

Bài 2 trang 46 SGK Toán 5

a 2 kg 50 g = 2{{50} over {1000}} kg = 2,05 kg;           45 kg 23 g = 45{{23} over {1000}} kg = 45,023 kg;       10 kg 3 g = 10{3 over {1000}} kg = 10,003 kg;         500 g = {{500} over {1000}} kg = 0,5 kg. b 2 tạ 50 kg = 2{{50} over {100}} tạ = 2,50 tạ

Bài 3 trang 46 SGK Toán 5

Tính khối lượng thịt  6 con sư tử ăn hết trong một ngày = 9kg x 6   Tính khối lượng thịt  6 con sư tử ăn hết trong 30 ngày = khối lượng thịt  6 con sư tử ăn hết trong một ngày x 30. Đổi số đo khối lượng vừa tìm được sang đơn vị là tấn. LỜI GIẢI CHI TIẾT Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!