Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 160 SGK Toán 5

a  frac{2}{3}+ frac{3}{5}  = frac{10}{15} + frac{9}{15}= frac{19}{15};      frac{7}{12} frac{2}{7}+ frac{1}{12} = frac{49}{84} frac{24}{84} + frac{7}{84}      = frac{25}{84}+ frac{7}{84} = frac{32}{84} = frac{8}{21};      frac{12}{17} frac{5}{17} frac{4}{17}= frac{7}{17}

Bài 2 trang 160 SGK Toán 5

a  frac{7}{11} + frac{3}{4} + frac{4}{11} + frac{1}{4}  = frac{7}{11}  + frac{4}{11} + frac{3}{4} + frac{1}{4}  = frac{11}{11} +  frac{4}{4} = 1 + 1 =2; b frac{72}{99}  frac{28}{99}  frac{14}{99}  =  frac{72}{99}  frac{28}{99} frac{14}{99}  = frac{72

Bài 3 trang 161 SGK Toán 5

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu trong tháng là:         frac{3}{5} + frac{1}{4} = frac{12}{20} + frac{5}{20} = frac{17}{20} số tiền lương a Tỉ số phần trăm số tiền lương gia đình đó để dành là:         1  frac{17}{20} = frac{20}{20}  frac{17}{20}  = frac

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!