Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 155 (Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích - tiếp theo) SGK Toán 5

Đổi hai vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: 8m25dm2 = 8,05m2  7m35dm3 = 7,005m3          2dm394cm3 =2,094dm3  Vậy:  8m25dm2 = 8,05m2 7m35dm3 = 7,005m3 8m25dm2 < 8,5m2 7m3 5dm3 < 7,5m3 8m25dm2 > 8,005m2 2,94dm3 > 2dm394cm3

Bài 2 trang 156 SGK Toán 5

Tính chiều rộng = chiều dài × dfrac{2}{3}. Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng. So sánh diện tích gấp 100m2 bao nhiêu lần? Số kilôgam thóc thu được = 60kg × số lần diện tích gấp 100m2   LỜI GIẢI CHI TIẾT Chiều rộng của thửa ruộng là:          150 × dfrac{2}{3} = 100 m Diện tích của thử

Bài 3 trang 156 SGK Toán 5

Tính thể tích của bể = chiều dài x chiều rộng x chiều cao. Tính thể tích nước đang có trong bể = thể tích của bể : 100 x 80. Đổi thể tích sang đơn vị đềximét khối sau đó đổi sang đơn vị lít. Tính diện tích đáy bể = chiều dài x chiều rộng. Chiều cao mực nước = thể tích nước trong bể : diện tích

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!