Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 152 SGK Toán 5

a  b  c  Trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc bảng đơn vị đo khối lượng: Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Đơn vị bé bằng frac{1}{10} đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Bài 2 trang 152 SGK Toán 5

a 1m = 10dm = 100cm = 1000mm           b 1m = frac{1}{10} dam = 0,1 dam 1km = 1000m                                            1m = frac{1}{1000} km = 0,001km 1kg = 1000g                                              1g = frac{1}{1000} kg = 0,001 kg 1 tấn = 1000kg                           

Bài 3 trang 153 (Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng) SGK Toán 5

a 5285m = 5km 285 m = 5, 285km. 1827m = 1km 827 m = 1,827km 2063m = 2km 63m = 2,063km 702m = 0km 702m = 0,702km. b 34dm = 3m 4dm = 3,4m 786cm = 7m 86cm = 7,86m 408cm = 4m 8cm = 4,08m c 6258g = 6kg 258g = 6,258kg 2065g = 2kg 65g = 2,065kg 8047kg = 8tấn 47kg = 8,047 tấn.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!