Ôn tập về số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 150 SGK Toán 5

+ Số 63, 42 đọc là: Sáu mươi ba phẩy bốn mươi hai. 63 là phần nguyên, 42 là phần thập phân. Chữ số 6 chỉ 6 chục, chữ số 3 chỉ 3 đơn vị, chữ số 4 chỉ 4 phần mười, chữ số 2 chỉ 2 phần trăm. + Số 99,99 đọc là:  Chín mươi chín phẩy chín mươi chín. 99 trước dấu phẩy là phần nguyên, 99 sau dấu phẩy là

Bài 2 trang 150 SGK Toán 5

a 8,65 ;         b 72,493 ;            c 0,04.

Bài 3 trang 150 (Ôn tập về số thập phân) SGK Toán 5

74,6 = 74,60 ; 284,3 = 284,30 ;           401,25 = 401, 25; 104 = 104,00.

Bài 4 trang 151 (Ôn tập về số thập phân) SGK Toán 5

Câu b: viết phân số dưới dạng phân số thập phân hoặc viết phần phân số của hỗn số dưới dạng phân số thập phân, sau đó ta viết dưới dạng số thập phân. LỜI GIẢI CHI TIẾT a dfrac{3}{10}= 0,3  ; dfrac{3}{100}= 0,03 ;           4dfrac{25}{100}= 4,25 ; dfrac{2002}{1000}= 2,002 . b dfrac{1}{

Bài 5 trang 151 (Ôn tập về số thập phân) SGK Toán 5

Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau: So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!