Ôn tập về đo thể tích - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về đo thể tích được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 155 (Ôn tập về đo thể tích) SGK Toán 5

a  b Đơn vị gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.  Đơn vị bé bằng dfrac{1}{1000}  đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Bài 2 trang 155 SGK Toán 5

1m3= 1000dm3                                        1dm3 = 1000cm3 7,268m3 = 7268dm3                                4,351dm3 = 4351cm3 0,5m3 = 500dm3                                      0,2dm3 = 200cm3 3m3 2dm3 = 3002dm3                             1dm3 9cm3 = 1009cm3

Bài 3 trang 155 SGK Toán 5

a 6m3 272dm3 = 6,272m3  ;         2105dm3 = 2,105m3   ;               3m3 82dm3 = 3,082m3 b 8dm3 439cm3 = 8,349dm3;        3670cm3 = 3,670dm3;                 5dm3 77cm3 = 5,077dm3

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về đo thể tích - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!