Ôn tập về số tự nhiên - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về số tự nhiên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 147 SGK Toán 5

Số 70815, đọc là: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm, chữ số 5 trong số này có giá trị 5 đơn vị. Số 975 806, đọc là: chín trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm linh sáu, chữ số 5 trong số này có giá trị là 5000. Số 5 723 600, đọc là: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm, chữ số 5 trong số này có g

Bài 2 trang 147 SGK Toán 5

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 998; 999;1000           7999; 8000; 8001.            66 665;66 666 ;66 667. b 98; 100;102              996;998;1000                   2998;3

Bài 3 trang 147 SGK Toán 5

1000 > 997                            53 796 > 53 800 6987 < 10 087                        217 690 < 217 689 7500 : 10 = 750                     68 400 = 684 x 100.

Bài 4 trang 147 SGK Toán 5

So sánh các số sau đó sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Ta có: 3999 < 4856 <  5468 <  5686. Vậy các số theo thứ tự từ bé đến lớn là : 3999; 4856; 5468; 5686. b Ta có: 3762 > 3726 > 2763 > 2736. Vậy các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 3762; 3726; 2763; 273

Bài 5 trang 148 SGK Toán 5

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9: Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.  Các số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5.  Các số có tổng các chữ số chia hết chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.  Các số có tổng các chữ số chia hết chia hết cho 9 thì chia hết cho

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về số tự nhiên - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!