Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 153 SGK Toán 5

a 4km 382m = 4 frac {382}{1000}km = 4,382km ;  2km 79m = 2frac {79}{1000}km = 2,079km; 700m = frac {700}{1000} km = 0,7km. b 7m 4dm = 7frac {4}{10}m = 7,4m ;  5m 9cm = 5frac {9}{100}m= 5,09 m  ;  5m 75mm = 5frac {75}{1000}m = 5,075m.

Bài 2 trang 153 SGK Toán 5

a 2kg 350g = 2frac {350}{1000}kg = 2,35kg ; 1kg 65g  = 1frac {65}{1000}kg = 1,065 kg. b 8 tấn 760kg = 8frac {760}{1000} tấn =  8,76 tấn ; 2 tấn 77 kg = 2frac {77}{1000} tấn = 2,077 tấn.

Bài 3 trang 153 (Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - tiếp theo) SGK Toán 5

a 0,5m = 50cm; b 0,075km = 75m; c 0,064kg = 64g; d 0,08 tấn = 80kg.

Bài 4 trang 154 SGK Toán 5

a 3576m = 3,576km ;                             b 53cm = 0,53m ; c 5360kg = 5,360tấn ;                            d 657g = 0,657kg.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!