Ôn tập về phân số - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về phân số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 148 SGK Toán 5

a Hình 1:  {3 over 4}              Hình 2: {2 over 5}                 Hình 3:  {5 over 8}              Hình 4: {3 over 8} b Hình 1: 1{1 over 4}             Hình 2: 2{3 over 4}              Hình 3: 3{2 over 3}             Hình 4: 4{1 over 2}

Bài 2 trang 148 SGK Toán 5

frac{3}{6}= frac{3:3}{6:3}= frac{1}{2};                   frac{18}{24} = frac{18:6}{24:6} = frac{3}{4}; frac{5}{35}= frac{5:5}{35:5} = frac{1}{7};                frac{40}{90} = frac{40:10}{90:10}= frac{4}{9};    frac{75}{30} = frac{75:15}{30:15} = frac{5}{2}.

Bài 3 trang 149 SGK Toán 5

a  dfrac{3}{4} = dfrac{3 times 5}{4 times  5} = dfrac{15}{20};                     dfrac{2}{5} = dfrac{2 times  4}{5 times 4} = dfrac{8}{20}; b dfrac{5}{12} = dfrac{5 times 3}{12 times 3} = dfrac{15}{36};                  dfrac{11}{36} giữ nguyên; c dfrac{2}{3}

Bài 4 trang 149 SGK Toán 5

Áp dụng các quy tắc so sánh phân số: Nếu hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại. Nếu hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn và ngược lại. Nếu hai phân số không cùng mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số rồi

Bài 5 trang 149 SGK Toán 5

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, vạch  frac {1}{3} ứng với phân số  frac {2}{6}, vạch  frac {2}{3} ứng với phân số  frac {4}{6}, vạch ở giữa   frac {2}{6} và  frac {4}{6} ứng với phân số  frac {3}{6} hoặc phân số  frac {1}{2}.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về phân số - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!