Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 151 SGK Toán 5

a 0,3 = frac{3}{10};        0,72 =frac{72}{100}  ;          1,5 =frac{15}{10} ;            9,347 =frac{9347}{1000} . b frac{1}{2} = frac{15}{10} ;          frac{2}{5} = frac{4}{10}   ;            frac{3}{4}= frac{75}{100} ;           frac{6}{25} = frac{24}{100}.

Bài 2 trang 151 SGK Toán 5

a 0,35 = 35% ;             0,5 = 0,50 = 50% ;               8,75 = 875% b 45% = 0,45;              5% = 0,05;                          625% = 6,25

Bài 3 trang 151 SGK Toán 5

a frac{1}{2} giờ = 0,5 giờ ;            frac{3}{4} giờ = 0,75 giờ ;               frac{1}{4} giờ = 0,25 phút. b frac{7}{2} m = 3,5m ;                 frac{3}{10} km = 0,3km  ;                 frac{2}{5} kg = 0,4 kg.

Bài 4 trang 151 (Ôn tập về số thập phân - tiếp theo) SGK Toán 5

So sánh các số thập phân, sau đó sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Vì 4,203 ;< ;4,23 ;< ; 4,5 ;< ; 4,505 nên viết các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:  4,203 ;;; 4,23 ;; ; 4,5 ;;;  4,505.     b Vì 69,78 ;<; 69,8 ;<;  71,2  ;

Bài 5 trang 151 (Ôn tập về số thập phân - tiếp theo) SGK Toán 5

0,1 < ... < 0,2 có thể viết thành: 0,10 < .... < 0,20. Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ....0,19. Ta chọn một số để điền vào chỗ chấm, chẳng hạn : 0,1 < 0,15 < 0,2.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!