Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 80 SGK Toán 5

Viết hỗn số đã cho dưới dạng hỗn số có phần phân số là phân số thập phân, sau đó viết dưới dạng hỗn số. LỜI GIẢI CHI TIẾT 4frac{1}{2}=4frac{5}{10}= 4,5;                          3tfrac{4}{5}=3tfrac{8}{10}= 3,8;    2tfrac{3}{4}= 2tfrac{75}{100} = 2,75;                      1tfrac{12}{25

Bài 2 trang 80 SGK Toán 5

a x times 100 = 1,643 + 7,357             x times 100 = 9                         x = 9 : 100                                         x = 0,09 b 0,16 : x = 2 – 0,4     0,16 :  x = 1,6     x = 0,16 : 1,6     x = 0,1                                        

Bài 3 trang 80 SGK Toán 5

Coi lượng nước trong hồ là 100%. Lượng nước hút ngày thứ ba = 100% lượng nước hút ngày thứ nhất + lượng nước hút ngày thứ hai. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ngày thứ ba máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:                        100% – 35% + 40% = 25%                                        

Bài 4 trang 80 SGK Toán 5

1ha =10000m^2.  Để đổi một số từ đơn vị hécta sang đơn vị đo là mét vuông ta chỉ cần lấy số đó chia cho 10000. LỜI GIẢI CHI TIẾT 805m^2 =  dfrac{805}{10000} = 0,0805ha Chọn đáp án D.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!