Đăng ký

Bài 3 trang 80 SGK Toán 5

Đề bài

Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

Hướng dẫn giải

Coi lượng nước trong hồ là 100%.

Lượng nước hút ngày thứ ba = 100% - (lượng nước hút ngày thứ nhất + lượng nước hút ngày thứ hai).

Lời giải chi tiết

Ngày thứ ba máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:

                       100% – (35% + 40%) = 25%

                                           Đáp số: 25%

shoppe