Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 61 SGK Toán 5

Bài 2 trang 61 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Khi nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba ... chữ số. Khi nhận một số thập phân với 10; 100; 1000; ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba ... chữ số. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 7

Bài 3 trang 62 SGK Toán 5

Số tiền khi mua 1kg đường = số tiền mua 5kg đường : 5.  Số tiền khi mua 3,5kg đường = số tiền mua 1kg đường x 3,5  Số tiền phải trả ít hơn = Số tiền khi mua 5kg đường   số tiền mua 3,5kg đường. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mua 1kg đường thì hết số tiền là:           38500:5=7700 đồng Mua 3,5 kg đường t

Bài 4 trang 62 (Luyện tập chung trang 61, 62) SGK Toán 5

a Thay các giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. b Áp dụng công thức: a + b times c = a times c + b times c LỜI GIẢI CHI TIẾT a  a + b times  c a times  c + b times  c 2,4 + 3,8 times  1,2 = 7,44 2,4 times  1,2 + 3,8 times  1,2 = 7,44 6,5 + 2,7

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!