Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 55 SGK Toán 5

c Cách 1: 16,39 + 5,25 10,3 = 21,64 10,3= 11,34 Cách 2:  16,39 + 5,25 10,3 = 16,39 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25= 11,34

Bài 2 trang 55 SGK Toán 5

Tính giá trị ở vế phải. Xác định vai trò của x trong phép tính rồi tìm x theo các quy tắc sau: + Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. + Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. LỜI GIẢI CHI TIẾT a x 5,2 = 1,9 + 3,8                          x 5,2 = 5,7        

Bài 3 trang 55 SGK Toán 5

a 12,45 + 6,98 + 7,55                         = 12,45 + 7,55 + 6,98        = 20 + 6,98        = 26,98        b 42,37 28,73 11,27  = 42,37 28,73 + 11,27  = 42,37 40  = 2,37  

Bài 4 trang 55 SGK Toán 5

Số km đi trong giờ thứ hai = số km đi trong giờ thứ nhất 1,5km Tính tổng số km đi được trong hai giờ đầu. Số km đi trong giờ thứ ba = số km đi được trong ba giờ  số km đi được trong hai giờ đầu. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tóm tắt: Giờ thứ hai người đó đi được số kilômét là :               13,25 1,5 = 1

Bài 5 trang 55 SGK Toán 5

Số thứ nhất = tổng ba số tổng của số thứ hai và số thứ ba. Số thứ hai = tổng của số thứ nhất và số thứ hai số thứ nhất. Số thứ ba = tổng của số thứ hai và số thứ ba số thứ hai. Lưu ý: có nhiều cách để tìm mỗi số, học sinh có thể tùy chọn cách phù hợp. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tóm tắt: Số thứ nhất là:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!