Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 48 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

a 3m, 6dm = 3 dfrac {6}{10}m =3,6 m ;  b 4dm =  dfrac {4}{10}m =0,4 m ;  c 34m, 5cm = 34 dfrac {5}{100}m =34,05 m ;  d 345cm =300cm + 45cm = 3m, 45cm = 3 dfrac {45}{100}m =3,45 m .

Bài 2 trang 48 SGK Toán 5

 Ta có:  502kg = frac {502}{1000}tấn =0,502 tấn; 2,5 tấn = 2 tấn frac {5}{10} tấn= 2 tấn 5 tạ = 2000kg + 500kg = 2500 kg; 21kg = frac {21}{1000}tấn = 0,021 tấn. Vậy ta có bảng kết quả như sau:

Bài 3 trang 48 SGK Toán 5

a 42dm, 4cm = 42 frac {4}{10}dm =42,4dm ;  b 56cm ,9mm =56 frac {9}{10}cm =  56,9cm; c 26m, 2cm = 26 frac {2}{100}m =26,02m.        

Bài 4 trang 48 SGK Toán 5

a 3kg 5g = 3frac {5}{1000} kg = 3,005kg; b 30g = frac {30}{1000} kg =  0,03kg; c1103g =1000g + 103g = 1kg + 103g =  1frac {103}{1000} kg= 1,103 kg.

Bài 5 trang 48 SGK Toán 5

Do cân thăng bằng nên cân nặng của túi cam bằng tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải. LỜI GIẢI CHI TIẾT  Đổi 1kg = 1000g. Tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải là:               1000g + 500g + 200g + 100g = 1800g               1800g = 1,8kg Vậy túi cam cân nặng 1,8kg hay 1800g.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!