Đăng ký

Bài 5 trang 48 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Túi cam cân nặng 

a) ...kg

b) ....g

Hướng dẫn giải

Do cân thăng bằng nên cân nặng của túi cam bằng tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải.

Lời giải chi tiết

 Đổi 1kg = 1000g.

Tổng cân nặng của các quả cân trên đĩa bên phải là:

              1000g + 500g + 200g + 100g = 1800g

              1800g = 1,8kg

Vậy túi cam cân nặng 1,8kg hay 1800g.

a) 1,8kg

b) 1800g

shoppe