Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm - tiếp theo) SGK Toán 5

CÁCH 1:  Tìm số học sinh 10 tuổi:  lấy số học sinh cả lớp chia cho 100 rồi nhân với 75 hoặc lấy số học sinh cả lớp  nhân với 75 rồi chia cho 100.  Số học sinh 11 tuổi = số học sinh cả lớp số học sinh 10 tuổi. CÁCH 2:  Tìm tỉ số phần trăm số học sinh 11 tuổi so với học sinh cả lớp

Bài 1 trang 78 SGK Toán 5

Đây là bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.  Theo đề bài, 92% số học sinh của trường Vạn Thịnh là 552 em . Để tìm số học sinh trường Vạn Thịnh ta có thể lấy 552 chia cho 92 rồi nhân với 100 hoặc lấy 552 nhân với 100 rồi chia cho 92. LỜI GIẢI CHI TIẾT Trường Vạn Thịnh có số học

Bài 2 trang 77 SGK Toán 5

Tính số tiền lãi sau 1 tháng, tức là tìm 0,5% của 5 000 000 đồng, lấy 5 000 000 chia cho 100 rồi nhân với 0,5 hoặc lấy 5 000 000 nhân với 0,5 rồi chia cho 100. Số tiền cả tiền gửi và tiền lãi sau 1 tháng = tiền gửi + tiền lãi. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tiền lãi sau một tháng là:        5 000 000 : 100 x 0

Bài 2 trang 78 SGK Toán 5

Đây là bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.  Theo đề bài, 91,5% tổng số sản phẩm là 732 sản phẩm . Để tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy 732 chia cho 91,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 732 nhân với 100 rồi chia cho 91,5. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tổng sản phẩm của một xưởng đó là:        

Bài 3 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm - tiếp theo) SGK Toán 5

Cách 1:  Tìm số vải may quần:  lấy tổng số vải chia cho 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy tổng số vải nhân với 40 rồi chia cho 100.  Số vải may áo = tổng số vải  số vải may quần. Cách 2:  Tìm tỉ số phần trăm số vải may áo so với tổng số vải : 100% 40% = 60%  Tìm số vải may áo:  lấy tổng số vải chia

Bài 3 trang 78 SGK Toán 5

Cách nhẩm 1: a Số gạo trong kho là:                        5 x 100 : 10 = 500 : 10 = 50 tấn b Số gạo trong kho là:                        5 x 100 : 25 = 500 : 25 = 20 tấn Cách nhẩm 2: 10% =frac{1}{10} 25% =frac{1}{4} Vậy:  a Số gạo trong kho là:     5 x 10 = 50 tấn          b Số gạo trong kho

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!