Đăng ký

Bài 3 trang 78 SGK Toán 5

Đề bài

Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho.

b) 25% số gạo trong kho.

Hướng dẫn giải

Cách nhẩm 1:

a) Số gạo trong kho là:          

             5 x 100 : 10 = 500 : 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là:          

             5 x 100 : 25 = 500 : 25 = 20 (tấn)

Cách nhẩm 2:

10% =\(\frac{1}{10}\)

25% =\(\frac{1}{4}\)

Vậy:  a) Số gạo trong kho là:     5 x 10 = 50 (tấn)

         b) Số gạo trong kho là:     5 x 4 = 20 (tấn)

                                   Đáp số: a) 50 tấn

                                               b) 20 tấn   

shoppe