Diện tích hình tròn - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Diện tích hình tròn được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14                 S = r × r × 3,14 S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Diện tích của hình tròn là:          5 × 5 × 3,14 =  78,5 cm2 b Diện tích của hình tròn là:        

Bài 2 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5

Tính bán kính hình tròn :  r = d : 2. Tính diện tích hình tròn: S = r × r × 3,14 LỜI GIẢI CHI TIẾT a Bán kính hình tròn là: 12 : 2 = 6 cm Diện tích hình tròn là: 6 × 6 × 3,14 = 113,04 cm^2 b Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 dm Diện tích hình tròn là: 3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 dm^2

Bài 3 trang 100 SGK Toán 5

Diện tích mặt bàn bằng diện tích hình tròn có bán kính  r = 45cm và bằng  r x r x 3,14. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích của mặt bàn hình tròn là:            45 x 45 x 3,14 = 6358,5 cm2                                          Đáp số: 6358,5 cm2.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Diện tích hình tròn - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!