Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 89 SGK Toán 5

Xác định vị trí của chữ số 3 rồi xác định giá trị của nó.  LỜI GIẢI CHI TIẾT Chữ số 3 thuộc hàng phần mười. Vậy giá trị của chữ số 3 trong số thập phân đã cho là frac{3}{10}. Chọn đáp án B.

Bài 1 trang 90 SGK Toán 5

Bài 2 trang 89 SGK Toán 5

Muốn tìm tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể ta tìm thương giữa 20 và 25, sau đó nhân thương với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:               20 : 25 = 0,8 = 80% Chọn đáp án C .

Bài 2 trang 90 SGK Toán 5

a 8m5dm = 8,5m. b 8m25dm2 =8,05 m2

Bài 3 trang 89 SGK Toán 5

1kg=1000g.  Muốn đổi một số từ đơn vị gam sang đơn vị kilôgam ta chỉ cần lấy số đó chia cho 1000. LỜI GIẢI CHI TIẾT 2800g= frac{2800}{1000}kg = 2,8kg Chọn đáp án C

Bài 3 trang 90 SGK Toán 5

Tính chiều rộng của hình chữ nhật. Tính chiều dài = diện tích : chiều rộng Diện tích tam giác MDC = MD x DC :2 LỜI GIẢI CHI TIẾT Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:               25 + 15 = 40 cm Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:               2400 : 40 = 60 cm Vì tam giác MDC là tam giác vuông n

Bài 4 trang 90 SGK Toán 5

Áp dụng cách so sánh số thập phân. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có : 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1 Vậy : x = 4 ; x = 4,01  Có thể tìm được nhiều giá trị khác của x. Ví dụ: x = 4,02; x = 4,03; x = 4,04....

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!