Diện tích hình tam giác - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Diện tích hình tam giác được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 88 (Diện tích hình tam giác) SGK Toán 5

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Diện tích hình tam giác là:              dfrac{8.6}{2}=24 cm^2 b Diện tích hình tam giác là:              dfrac{2,3.1,2}{2}= 1,38 dm^2 

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 5

a, Đổi 5m = 50dm Diện tích tam giác là: {{50 times 24} over 2} = 600,left {d{m^2}} right b, Diện tích tam giác là: {{42,5 times 5,2} over 2} = 110,5,left {{m^2}} right

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Diện tích hình tam giác - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!