Luyện tập trang 94 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 94 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 94 SGK Toán 5

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:       S = {{left {a + b} right times h} over 2} trong đó S là diện tích; a,b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích của hình thang là: a {{left {14 + 6} right times 7} over 2} = 70,,c{m^2} b {{left {{2 over 3}

Bài 2 trang 94 (Luyện tập) SGK Toán 5

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:           120 times dfrac{2}{3} =80 m Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:           80 5 = 75 m Diện tích của thửa ruộng là:          dfrac{{left {120 + 80} right times 75}}{2} = 7500left {{m^2}} right 1m2  thu hoạch được số thóc là :          

Bài 3 trang 94 (Luyện tập) SGK Toán 5

a Ghi chữ Đ vào ô trống. Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có chung đáy DC; có chiều cao bằng nhau là độ dài đoạn thẳng AD; có đáy bé bằng 3 cm. b Ghi chữ S vào ô trống: Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB times  AD = 9 times  AD Diện tích hình thang AMCD bằng: 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 94 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!