Diện tích hình thang - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Diện tích hình thang được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 93 SGK Toán 5

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:       S = {{left {a + b} right times h} over 2} trong đó S là diện tích; a,b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Diện tích hình thang là:         frac{12+8 times 5 }{2} = 50cm^2  b  Diện tích của hình thang là:        

Bài 2 trang 94 (Diện tích hình thang) SGK Toán 5

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:       S = dfrac{{left {a + b} right times h}}{2}  trong đó S là diện tích; a,b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Diện tích của hình thang là:         dfrac{4+9 times 5 }{2} = 32,5cm^2  b  Diện tích của hình thang là:  

Bài 3 trang 94 (Diện tích hình thang) SGK Toán 5

Tính chiều cao = đáy lớn + đáy bé : 2 Diện tích thửa ruộng = đáy lớn + đáy bé × chiều cao : 2.  LỜI GIẢI CHI TIẾT Chiều cao của thửa ruộng hình thang là           110 + 90,2 : 2 = 100,1 m Diện tích của thửa ruộng hình thang là:  dfrac{110+90,2 times 100,1}{2}= 10020,01m2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Diện tích hình thang - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!