Hình tam giác - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Hình tam giác được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 86 SGK Toán 5

Dựa vào tính chất của hình tam giác. LỜI GIẢI CHI TIẾT Hình 1. Ba góc là góc A, góc B, góc C             Ba cạnh là AB, AC, BC Hình 2. Ba góc là : góc D, góc E, góc G             Ba cạnh là: DE, DG, EG Hình 3. Ba góc là: góc M, góc K, góc N            Ba cạnh là MK, MN, KN.

Bài 2 trang 86 SGK Toán 5

Hình 1: Đáy AB, đường cao CH. Hình 2. Đáy EG, đường cao DK. Hình 3. Đáy PQ, đường cao MN.

Bài 3 trang 86 SGK Toán 5

a Diện tích tam giác AED = Diện tích tam giác EDH. b Diện tích tam giác  EBC= Diện tích tam giác EHC. c Diện tích hình chữ nhật ABCD = 2 lần diện tích tam giác EDC.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Hình tam giác - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!