Đăng ký

Bài 3 trang 100 SGK Toán 5

Đề bài

Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Hướng dẫn giải

Diện tích mặt bàn bằng diện tích hình tròn có bán kính  r = 45cm và bằng  r x r x 3,14.

Lời giải chi tiết

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

           45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

                                         Đáp số: 6358,5 cm2.

shoppe