Chu vi hình tròn - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chu vi hình tròn được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 98 SGK Toán 5

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.               C = d x 3,14 C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Chu vi của hình tròn là:           0,6 x 3,14 = 1,884 cm b Chu vi của hình tròn là:            2,5 x 3,14 = 7,85 dm c Đổi: {4 over 5}

Bài 2 trang 98 SGK Toán 5

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.               C = r x 2 x 3,14 C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn. LỜI GIẢI CHI TIẾT Chu vi của hình tròn là: a 2,75 times 2 times 3,14 = 17,27 cm b 6,5 times 2 times 3,14 = 40,82 dm c  frac{1}{2} times 2

Bài 3 trang 98 SGK Toán 5

Chu vi bánh xe bằng chu vi hình tròn bán kính 0,75m.   Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. LỜI GIẢI CHI TIẾT Chu vi của bánh xe là:      0,75 x 3,14 = 2,355 m                             Đáp số: 2,355m.

Lý thuyết chu vi hình tròn

Lấy bìa cứng, vẽ và cắt một hình tròn có bán kính 2cm. Ta đánh dấu một điểm A trên đường tròn. Đặt điểm A trùng với vạch 0 trên một cái thước có vạch chia xăngtimét và milimét. Ta cho hình tròn lăn một vòng trên thước đó thì thấy rằng điểm A  lăn đến vị trí điểm B nằm giữa vị trí 12,5cm và 12,6cm tr

Lý thuyết chu vi hình tròn

Lấy bìa cứng, vẽ và cắt một hình tròn có bán kính 2cm. Ta đánh dấu một điểm A trên đường tròn. Đặt điểm A trùng với vạch 0 trên một cái thước có vạch chia xăngtimét và milimét. Ta cho hình tròn lăn một vòng trên thước đó thì thấy rằng điểm A  lăn đến vị trí điểm B nằm giữa vị trí 12,5cm và 12,6cm tr

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chu vi hình tròn - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!