Luyện tập trang 88, 89 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 88, 89 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 88 (Luyện tập) SGK Toán 5

Áp dụng công thức tính diện tích: S = dfrac {a times h}{2} hoặc S = a times h : 2, trong đó S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao. Lưu ý: a và h cùng đơn vị đo. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Diện tích tam giác là: dfrac{{30,5 times 12}}{2} = 183d{m^2} b Đổi 5,3m = 53 dm Diện

Bài 2 trang 88 SGK Toán 5

Hình bên trái: Đáy AC và đường cao tương ứng là BA. Đáy AB và đường cao tương ứng là CA.  Hình bên phải: Đáy DE và đường cao tương ứng GD.  Đáy DG và đường cao tương ứng là ED.

Bài 3 trang 88 SGK Toán 5

Diện tích tam giác vuông bằng tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích tam giác ABC là:        {{3 times 4} over 2} = 6 cm^2  Diện tích tam giác DEG là:       {{3 times 5} over 2} = 7,5cm^2 

Bài 4 trang 89 SGK Toán 5

Sau khi đo ta có: AB = 4cm, BC = 3cm Diện tích hình tam giác ABC là: {{4 times 3} over 2} = 6left {c{m^2}} right b, Sau khi đo ta có: MQ = NP = 3cm, MN = PQ = 4cm, ME = 1cm Suy ra, NE = 4 1 = 3cm Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: 4 x 3 = 12 cm2 Diện tích tam giác MQE là: {{3 times 1} over 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 88, 89 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!