Chia một số thập phân cho một số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia một số thập phân cho một số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 71 SGK Toán 5

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên. LỜI GIẢI CHI TIẾT  

Bài 2 trang 71 SGK Toán 5

Tính cân nặng của 1 lít dầu = cân nặng của 4,5 lít dầu : 4,5. Tính cân nặng của 8 lít dầu = cân nặng của 1 lít dầu x 8. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tóm tắt: 4,5l dầu:       3,42kg                8l dầu: ........kg? 1l dầu hỏa nặng số kilôgam là:           3,42 : 4,5 = 0,76 kg 8l dầu hỏa nặng số kilôgam là:

Bài 3 trang 71 SGK Toán 5

Thực hiện phép tính chia:  429,5 : 2,8. Thương chính số bộ quần áo may được còn số dư là số vải còn thừa. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tóm tắt:  2,8m:     1 bộ               429,5m: ....bộ?    thừa:...m? Ta có:              429,5 : 2,8 = 153 dư 1,1 Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải.    

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia một số thập phân cho một số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!