Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC mà không áp dụng định lý Py-ta-go.

 

Hướng dẫn giải

 

Ta có:  

\(\eqalign{& tgB = {{AC} \over {AB}} = {8 \over 5}  \cr &  \Rightarrow B \approx {58^o}  \cr &  \Rightarrow \sin B = {{AC} \over {BC}} \approx 0,848  \cr &  \Rightarrow BC = {{AC} \over {0,848}} \approx 9,433 \cr} \)

shoppe