Đăng ký

Giải bài 26 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34o và bóng của một tháo trên mặt đất dài 86m (h.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét)

   

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

Dùng hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.

  b=c.tg B= c. cotg C

  c= b.tg C= b.cotg B.

   Giải:

  \(BH= AH.tg A=86.tg 34^0=58(m)\)