Giải bài 32 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 70o. Từ đó đã có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu có thể hãy tính kết quả (làm tròn đến mét)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

 Vẽ tam giác vuông AHB có \(\widehat{HAB}=70^0\) thì AB là đoạn đường con thuyền đi được trong 5 phút, BH là chiều rộng của khúc sông.

   

      Giải: 

   Vẽ tam giác vuông AHB có \(\widehat{HAB}=70^0\) .

     Giả sử AB là đoạn đường mà con thuyền đi được trong 5 phút \( \frac{1}{2}h\) \(\Rightarrow \)BH là chiều rộng của khúc sông.

   Xét tam giác vuông AHB có:

    \(AB= 2.\frac{1}{12}=\frac{1}{6}(km)\).

   \(BH= AB. sinA= \frac{1}{6}.sin 70^0 \approx 0,1566(km) \approx 157 (m)\)

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm