Đăng ký

Giải câu 9 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Theo bảng 10.1, vận tốc âm trong không khí ở \(0^0 C\) là v = 331 (m/s), vận tốc âm trong nước ở \(15^0 C\) là v' = 1500 (m/s).

     Bước sóng của siêu âm trong không khí ở \(0^0C\) là:

           \(\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{331}{10^6}=0,331(mm)\)

     Bước sóng của siêu âm trong nước ở \(15^0 C\) là:

           \(\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{1500}{10^6}=1,5(mm)\)