Đăng ký

Giải câu 4 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Trong ba môi trường: rắn, lỏng, khí thì âm truyền trong chất rắn nhanh nhất và chậm nhất là âm truyền trong không khí.

shoppe