Đăng ký

Giải câu 1 Trang 50 - Sách giáo khoa Vật lí 12

- Đàn dây: Bộ phận dao động phát ra âm là sợi dây đàn dao động.

- Ống sáo: Bộ phận dao động phát ra âm là cột không khí dao động trong ống sáo.

- Âm thoa: Bộ phận dao động phát ra âm là hai nhánh âm thoa dao động.