Đăng ký

Giải câu 5 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Cường độ âm được đo bằng đơn vị oát trên mét vuông, kí hiệu là \(W/m^2.\)

shoppe