Đăng ký

Giải câu 2 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Sóng âm là sóng cơ học lan truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí.

shoppe