Đăng ký

Giải câu 6 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. Siêu âm là âm có tần số trên 20000Hz.