Đăng ký

Giải câu 7 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn A. Cường độ âm được đo bằng đơn vị oát trên mét vuông.