Đăng ký

Giải câu 3 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Nhạc âm là âm có tần số xác định.