Đăng ký

Giải câu 8 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Tần số của âm: \(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{80.10^{-3}}=12,5(Hz) \Rightarrow f < 16Hz\)

\(\Rightarrow \) Đây là sóng hạ âm nên tai ta không nghe thấy được.