Đăng ký

Giải câu 3 Trang 51 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Ví dụ 1: Khi trời mưa dông, ta thấy tia chớp chói sáng nhưng sau khoảng thời gian khá lâu mới nghe thấy tiếng sấm.

     Ví dụ 2: Đứng ở khoảng cách xa khoảng vài trăm mét ta thấy dùi đánh vào trống nhwung sau một khoảng thời gian khá lâu mới nghe thấy tiếng trống.

shoppe