Đăng ký

Giải câu 2 Trang 51 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     - Giải thích: Do âm truyền qua giá gắn chuông, bàn đặt chuông và hộp thủy tinh rồi truyền qua không khí đến tai ta.

     - Chứng minh: Nếu đặt chuông lên tấm nhựa xốp, mềm, cách âm tốt thì tai ta sẽ không nghe thấy âm nữa.